• برای این که نسخه‌ی چاپی فصلنامه مطالعات ایرانی پویه را مشترک شوید، از طریق پست الکترونیکی info@pooyemag.com یا pooye.magazine@gmail.com اقدام بفرمایید.
  • این فصلنامه در هر سال قرار است در چهار شماره منتشر شود. اشتراک فصلنامه به صورت یکساله و بهای آن ۲۰۰ هزار تومان است.
  • برای خرید نسخه‌ی چاپی ‌به کتاب‌فروشی‌های زیر مراجعه کنید:

کتابفروشی مردم (دنیا)، روبروی دانشگاه تهران، ساختمان کتابفروشی کوتنبرگ، طبقه‌ی اول

انتشارات چاپخش، میدان انقلاب- روبروی سینما بهمن- بازارچه کتاب- شماره۱۲، تلفن: ۶۶۴۰۴۱۱۰

فروشگاه مشق نو (ارسال پستی):  تلفن: ۶۶۴۱۴۶۷۶    mashghenow.com/shop