• برای این که نسخه‌ی چاپی فصلنامه مطالعات ایرانی پویه را مشترک شوید، از طریق پست الکترونیکی info@pooyemag.com اقدام بفرمایید.
  • این فصلنامه در هر سال چهار شماره دارد که در ماه‌های فروردین، تیر، مهر، و دی منتشر می‌شود. اشتراک فصلنامه به صورت یکساله و بهای آن ۶۰ هزار تومان است.
  • برای خرید نسخه‌ی چاپی به انتشارات چاپخش (تهران- میدان انقلاب- روبروی سینما بهمن- بازارچه کتاب- شماره۱۲) و انتشارات توس (تهران- خیابان انقلاب- خیابان دانشگاه- بن‌بست پورجوادی- شماره ۵)، مراجعه فرمایید